Commissie-Melkert wil Europese norm werkloosheid

21 november 2013 12:04

27 0

Commissie-Melkert wil Europese norm werkloosheid

Er moeten afspraken komen in de EU dat de werkloosheid hooguit 5 procent mag bedragen. Dat 'werktekort' moet het richtsnoer zijn voor politiek handelen. Een PvdA-commissie onder leiding van ex-partijleider Ad Melkert pleit hiervoor in een donderdag gepresenteerd rapport. Zij probeert hierin een 'links antwoord' te geven op de al jaren aanslepende economische crisis.

Volgens de commissie is het huidige EU-beleid te veel gericht op financiële doelstellingen, zoals het saneren van de overheidsfinanciën. Het 'werkloosheidsijkpunt' van 5 procent moet dezelfde status krijgen als de afspraak dat EU-landen een begrotingstekort van maximaal 3 procent mogen hebben. De Eu...

Lees meer

Naar categorie pagina

Loading...