Invoering passend onderwijs in gevaar - ‘Dekker moet ingrijpen’

25 november 2013 14:26

45 0

De invoering van het zogeheten passend onderwijs loopt gevaar. Leraren weten nog altijd niet hoe dit onderwijs, aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, er in de praktijk uit gaat zien. Scholen kunnen daarom ouders van ‘zorgleerlingen’ niet vertellen welke hulp hun kind volgend schooljaar zal krijgen.

Dit staat in het advies Passend Onderwijs: Code Oranje van de advies- en evaluatiecommissie passend onderwijs (ecpo). De commissie, een belangrijk adviseur aan ministerie, politiek en onderwijs, heeft haar advies vandaag aangeboden aan staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD). Ze roept hem op in te ...

Lees meer

Naar categorie pagina

Loading...